Gofalwr Plant / Asesydd

Job Type:
Permanent
Job Title / Sector:
Further Education, Competency based Assessor (QCF), Apprenticeship Assessor
Region:
Wales
Area:
Other Wales
Location:
Aberystwyth
Salary:
£21,000 to £25,000 per annum
Salary Description:
Buddion
Posted:
14/02/2020
Recruiter:
GPRS Recruitment
Job Ref:
NAW-05904g

Gofalwr plant/asesydd- Gorllewin Cymru (swydd rhanbarthol)
Rhaid fod yn siaradwr Cymraeg - £21,000- £25,000 (dibynu ar cymwysterau a phrofiad), 40 diwrnod gwyliau (yn cynnwys gwyliau banc a cau lawr dros Nadolig)/gliniadur/ffon symudol,talwyd milltiroedd a phensiwn.
Y swydd : Gofalwr plant/asesydd
• Ohewydd enillwyd contract newydd mae ein cleient yn edrych i benodi gofalwr plant/asesydd sydd yn siarad Cymraeg i gefnogi yn y danfon ar assesu o fframwaith prentisiaeth.
• Mae hwn yn swydd cyffroes a newydd sydd wedi cael ei greu trwyr busnes yn tyfu, mi fyddach yn gyfrifol am gefnogi llwyth achosion dysgwyr lefel 2 & 3 i gyflawni oll fframwaith cydrannau yn ofannol.
• Mi fyddach wedi eich lleoli ac yn trefnu dyddiadur eich hun o adref, fydd y swydd yn cynnwys trafeilio allan at y cyflogwr ar cleientarhyd Orllewin Cymru i arwain adolygiadau cynnydd ac i sicrhau fod dysgwyr yn symyd ymlaen/ datblygu mewn amser addas.
• Maen hanfodol fod yr ymgeisydd yn rhygl yn y iaith Gymraeg- mi wnawn gysidro ymgeiswyr hefo cefndir cryf mewn gofalu plant sydd yn awyddys i symyd at hyfforddi os yrydynt yn rhygl yn yr iaith Gymraeg am gallwn ddarparu hyfforddiant
• Fydd angen gwiriad DBS cyn dechrae y swydd.
Gofynion hanfodol
• Cefndir cryf yn gweithio yn lleoliadau gofal plant (rheolwr yn ddelfrydol)
• Dal oleiaf cymhwyster lefel 3 mewn gofal plant
• Rhygl yn y iaith Gymraeg
• Sgiliau rheoli amser arbennig ag yn hunan ddisgybledig
• Gyrrwr car gyda leisiens glan a cherbyd.
Gofynion dymunol –
• Hyfforddwr gofal plant/asesydd
• Profiad mewn swydd tebyg gyda gwybodaeth dda o raglenni galwedigaethol
• Asesydd cymwys (A1,TAQA,CAVA)
Y Cyflogwr – Gofal plant/asesydd
• Sefydliad blaenllaw hyfforddi Cymraeg sydd yn ddarparu ansawdd uchel o gyrsiau hyfforddiant creadigol, rhaglenni ag adnoddau. Mae’r sefydliad wedi sefydlu ers 8 mlynedd ac yn arbenigo newn arwienyddiaeth a hyfforddiant rheolwyr a chymwysterau ar hyd Cymru.

Closing Date:
13/03/2020
Contact Details:
GPRS Recruitment
Tel: 01785430502
Fax: 01785 222341
Contact: Natasha Wootton
Email:

You may return to your current search results by clicking here.